BẢNG GIÁ ĐẤT NGÀY 29/6/2017 vừa mới cập nhật lúc 11h10 phút trưa cùng ngày:

Người đăng: 0868557439

29/06/2017 - 17:10:04

BẢNG GIÁ ĐẤT NGÀY 29/6/2017 vừa mới cập nhật lúc 11h10 phút trưa cùng ngày:
Đơn vị: triệu đồng (viết tắt: tr ), chữ viết tắt ( cách góc tây bắc :cgtb, cách góc đông nam ; cgdn, tương tự đông bắc, đông nam)
***** BÁN CẤP TỐC: (1 -> 3 ngày)
H29 ô2 300m tây DH8 cgtn 100 mét
-> $: 1 tỷ20TR
L35 ô25 600m2 nam NL10 cgtn 73 mét
-> $: 1 tỷ 960TR
L59 ô25 150m2 nam NL18 cgtn 45 mét.
-> 600TR
**** BÁN GẤP: ( 4 -> 10 ngày)
L36 ô10 300m2 đường NL11 cách góc tây nam hơn 60 mét, dưới đất có xịt sơn.
-> 1ty140TR
H28 ô1a29 150m2 đông nam XH5 cách góc tây bắc 60 mét.
-> 440TR
J6 ô11A 150m2 nam NJ3 cgdn 30 mét.
-> 700tr
L14 ô5 300m2 tây DL14 cgtn 100 mét.
-> 3 tỷ
*** BÁN NHANH: (11 -> 15 ngày)
K3 ô88 100m2 nam NK1 cgdn đúng 60 mét.
-> 535tr
L29 ô61B 150m2 đông bắc DL4 đối diện NL5.
-> $: 640TR
L45 ô11 300m2 đông DL15 cgdn 165 mét.
-> 1ty180TR
L29 ô30 ô31 300m2 2 sổ đông bắc DL4 bán hết.
-> 1 ty280TR
** BÁN CHẬM: (16 -> 30 ngày)
J39 ô40 100m2 tây DJ1 cgtn 91 mét
-> 485TR
J5 ô3C 150m2 bắc NJ2 cgdb đúng 92 mét.
-> 575TR
K49 ô50 150m2 hướng Bắc đường NK13 dưới đất có xịt sơn.
-> 850TR
5c15 150m2 hướng nam đường NA2 cách góc đông nam 15 mét.
-> giá 1ty.20TR
* BÁN TỪ TỪ: ( 1 tháng -> 2 tháng)
L67 ô21,22 150m2 2 sổ NE8 -> 1ty690TR/150m2
L65 ô64 150m2 nam NE8 -> 1ty720TR
L12 ô12 300m2 nam NL3. -> 1ty320TR
L18 ô4 187m2 đông DL9. -> 1ty070TR
LH; 0868557439, 0937544101
.


Share this post: