Đất mới cập nhật ngày 30/6/2017 bang̉ giá mỹ phước 3

Người đăng: 0868557439

30/06/2017 - 06:45:33

=> GIÁ BAO SANG TÊN

- L6-ô 21- 100 - H ĐÔNG – giá 430tr – DL6
- L 16-ô 13a- 150 - H NAM – giá 605tr – NL4
- L 16-ô 77- 150 - H NAM – giá 630tr – NL4
- L 16-ô 49 ( 3300)- 150 - H NAM – giá 630tr – NL4
- L20-ô 55- 150 - H BẮC – giá 630tr – NL5
- L 18-ô 10- 300 - H BẮC – giá 1280tr – NL4
- L 20-ô 40- 300 - H BẮC – giá 1220tr – NL5

- K33- Ô 18 – 150M2- H BẮC- GIÁ 575TR- KK4

-J23-ô 17A- 150 - H NAM – giá 1050Tr – NJ12
-J31-ô 17- 150 - H NAM – giá 650Tr – NJ13
-J36-200M2- GÓC ĐÔNG NAM- GIÁ 2920Tr
-J26-200M2- GÓC TÂY BẮC- GIÁ 2070Tr .
-J35-300M2- HƯƠNG TÂY - GIÁ 2370 Tr .
-J45-150M2- HUONG TÂY - GIÁ 1,92TỶ . - DJ9
LH : 0868557439, 0937544101


Share this post: